SplFixedArray::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

SplFixedArray::__wakeupReinitialises the array after being unserialised

Descrierea

public SplFixedArray::__wakeup ( void ) : void

Reinitialises the array after being unserialised.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.