streamWrapper::stream_truncate

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

streamWrapper::stream_truncateTruncate stream

Descrierea

public streamWrapper::stream_truncate ( int $new_size ) : bool

Will respond to truncation, e.g., through ftruncate().

Parametri

new_size

The new size.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și