Swoole\Async::writeFile

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Async::writeFileDescription

Descrierea

public static Swoole\Async::writeFile ( string $filename , string $content [, callable $callback [, string $flags ]] ) : void

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

filename

The filename being written.

content

The content writing to the file.

callback

flags