Swoole\Client::recv

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Client::recvReceive data from the remote socket.

Descrierea

public Swoole\Client::recv ([ string $size [, string $flag ]] ) : void

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

size

flag

Valorile întoarse