tidy::diagnose

tidy_diagnose

(PHP 5, PHP 7, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::diagnose -- tidy_diagnoseRun configured diagnostics on parsed and repaired markup

Descrierea

Stil obiect-orientat

public tidy::diagnose ( void ) : bool

Stil procedural

tidy_diagnose ( tidy $object ) : bool

Runs diagnostic tests on the given tidy object, adding some more information about the document in the error buffer.

Parametri

object

Obiectul Tidy.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 tidy::diagnose() example

<?php

$html 
= <<< HTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<p>paragraph</p>
HTML;

$tidy tidy_parse_string($html);
$tidy->cleanRepair();

// note the difference between the two outputs
echo $tidy->errorBuffer "\n";

$tidy->diagnose();
echo 
$tidy->errorBuffer;

?>

Exemplul de mai sus va afișa:

line 4 column 1 - Warning: <p> isn't allowed in <head> elements
line 4 column 1 - Warning: inserting missing 'title' element
line 4 column 1 - Warning: <p> isn't allowed in <head> elements
line 4 column 1 - Warning: inserting missing 'title' element
Info: Doctype given is "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
Info: Document content looks like XHTML 1.0 Strict
2 warnings, 0 errors were found!

A se vedea și

  • tidy::errorBuffer()