XMLReader::read

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::readMove to next node in document

Descrierea

public XMLReader::read ( void ) : bool

Moves cursor to the next node in the document.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și