XMLReader::XML

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::XMLSet the data containing the XML to parse

Descrierea

public XMLReader::xml ( string $source [, string $encoding [, int $options = 0 ]] ) : bool

Set the data containing the XML to parse.

Parametri

source

String containing the XML to be parsed.

encoding

The document encoding or NULL.

options

A bitmask of the LIBXML_* constants.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului. If called statically, returns an XMLReader sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Această metodă poate fi apelată în mod static, dar va emite o eroare E_STRICT.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.2.0 encoding and options were added.

A se vedea și