Yaf_Request_Abstract::isPost

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Request_Abstract::isPostDetermine if request is POST request

Descrierea

public Yaf_Request_Abstract::isPost ( void ) : bool

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

boolean

A se vedea și