Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

ZipArchive uses class constants. There are three types of constants : Flags (prefixed with FL_), errors (prefixed with ER_) and mode (no prefix).

ZipArchive::CREATE (integer)
Create the archive if it does not exist.
ZipArchive::OVERWRITE (integer)
If archive exists, ignore its current contents. In other words, handle it the same way as an empty archive.
ZipArchive::EXCL (integer)
Error if archive already exists.
ZipArchive::CHECKCONS (integer)
Perform additional consistency checks on the archive, and error if they fail.
ZipArchive::FL_NOCASE (integer)
Ignore case on name lookup
ZipArchive::FL_NODIR (integer)
Ignore directory component
ZipArchive::FL_COMPRESSED (integer)
Read compressed data
ZipArchive::FL_UNCHANGED (integer)
Use original data, ignoring changes.
ZipArchive::FL_ENC_GUESS (integer)
Guess string encoding (is default). Available as of PHP 7.0.8.
ZipArchive::FL_ENC_RAW (integer)
Get unmodified string. Available as of PHP 7.0.8.
ZipArchive::FL_ENC_STRICT (integer)
Follow specification strictly. Available as of PHP 7.0.8.
ZipArchive::FL_ENC_UTF_8 (integer)
String is UTF-8 encoded. Available as of PHP 7.0.8.
ZipArchive::FL_ENC_CP437 (integer)
String is CP437 encoded. Available as of PHP 7.0.8.
ZipArchive::CM_DEFAULT (integer)
better of deflate or store.
ZipArchive::CM_STORE (integer)
stored (uncompressed).
ZipArchive::CM_SHRINK (integer)
shrunk
ZipArchive::CM_REDUCE_1 (integer)
reduced with factor 1
ZipArchive::CM_REDUCE_2 (integer)
reduced with factor 2
ZipArchive::CM_REDUCE_3 (integer)
reduced with factor 3
ZipArchive::CM_REDUCE_4 (integer)
reduced with factor 4
ZipArchive::CM_IMPLODE (integer)
imploded
ZipArchive::CM_DEFLATE (integer)
deflated
ZipArchive::CM_DEFLATE64 (integer)
deflate64
ZipArchive::CM_PKWARE_IMPLODE (integer)
PKWARE imploding
ZipArchive::CM_BZIP2 (integer)
BZIP2 algorithm
ZipArchive::ER_OK (integer)
No error.
ZipArchive::ER_MULTIDISK (integer)
Multi-disk zip archives not supported.
ZipArchive::ER_RENAME (integer)
Renaming temporary file failed.
ZipArchive::ER_CLOSE (integer)
Closing zip archive failed
ZipArchive::ER_SEEK (integer)
Seek error
ZipArchive::ER_READ (integer)
Read error
ZipArchive::ER_WRITE (integer)
Write error
ZipArchive::ER_CRC (integer)
CRC error
ZipArchive::ER_ZIPCLOSED (integer)
Containing zip archive was closed
ZipArchive::ER_NOENT (integer)
No such file.
ZipArchive::ER_EXISTS (integer)
File already exists
ZipArchive::ER_OPEN (integer)
Can't open file
ZipArchive::ER_TMPOPEN (integer)
Failure to create temporary file.
ZipArchive::ER_ZLIB (integer)
Zlib error
ZipArchive::ER_MEMORY (integer)
Memory allocation failure
ZipArchive::ER_CHANGED (string)
Entry has been changed
ZipArchive::ER_COMPNOTSUPP (integer)
Compression method not supported.
ZipArchive::ER_EOF (integer)
Premature EOF
ZipArchive::ER_INVAL (integer)
Invalid argument
ZipArchive::ER_NOZIP (integer)
Not a zip archive
ZipArchive::ER_INTERNAL (integer)
Internal error
ZipArchive::ER_INCONS (integer)
Zip archive inconsistent
ZipArchive::ER_REMOVE (integer)
Can't remove file
ZipArchive::ER_DELETED (integer)
Entry has been deleted
ZipArchive::EM_NONE (integer)
No encryption, since PHP 7.2.0, PECL zip 1.14.0
ZipArchive::EM_AES_128 (integer)
AES 128 encryption, since PHP 7.2.0, PECL zip 1.14.0
ZipArchive::EM_AES_192 (integer)
AES 1192 encryption, since PHP 7.2.0, PECL zip 1.14.0
ZipArchive::EM_AES_256 (integer)
AES 256 encryption, since PHP 7.2.0, PECL zip 1.14.0
Operating system constants for external attributes
ZipArchive::OPSYS_DOS (integer)
ZipArchive::OPSYS_AMIGA (integer)
ZipArchive::OPSYS_OPENVMS (integer)
ZipArchive::OPSYS_UNIX (integer)
ZipArchive::OPSYS_VM_CMS (integer)
ZipArchive::OPSYS_ATARI_ST (integer)
ZipArchive::OPSYS_OS_2 (integer)
ZipArchive::OPSYS_MACINTOSH (integer)
ZipArchive::OPSYS_Z_SYSTEM (integer)
ZipArchive::OPSYS_CPM (integer)
ZipArchive::OPSYS_WINDOWS_NTFS (integer)
ZipArchive::OPSYS_MVS (integer)
ZipArchive::OPSYS_VSE (integer)
ZipArchive::OPSYS_ACORN_RISC (integer)
ZipArchive::OPSYS_VFAT (integer)
ZipArchive::OPSYS_ALTERNATE_MVS (integer)
ZipArchive::OPSYS_BEOS (integer)
ZipArchive::OPSYS_TANDEM (integer)
ZipArchive::OPSYS_OS_400 (integer)
ZipArchive::OPSYS_OS_X (integer)
ZipArchive::OPSYS_DEFAULT (integer)
Since PHP 5.6.0, PECL zip 1.12.4