ZipArchive::addEmptyDir

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.8.0)

ZipArchive::addEmptyDirAdd a new directory

Descrierea

ZipArchive::addEmptyDir ( string $dirname ) : bool

Adds an empty directory in the archive.

Parametri

dirname

The directory to add.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Create a new directory in an archive

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
    if(
$zip->addEmptyDir('newDirectory')) {
        echo 
'Created a new root directory';
    } else {
        echo 
'Could not create the directory';
    }
    
$zip->close();
} else {
    echo 
'failed';
}
?>