ZipArchive::setArchiveComment

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.4.0)

ZipArchive::setArchiveCommentSet the comment of a ZIP archive

Descrierea

ZipArchive::setArchiveComment ( string $comment ) : bool

Set the comment of a ZIP archive.

Parametri

comment

The contents of the comment.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Create an archive and set a comment

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip'ZipArchive::CREATE);
if (
$res === TRUE) {
    
$zip->addFromString('test.txt''file content goes here');
    
$zip->setArchiveComment('new archive comment');
    
$zip->close();
    echo 
'ok';
} else {
    echo 
'failed';
}
?>