ZipArchive::setEncryptionIndex

(PHP >= 7.2.0, PECL zip >= 1.14.0)

ZipArchive::setEncryptionIndexSet the encryption method of an entry defined by its index

Descrierea

ZipArchive::setEncryptionIndex ( int $index , string $method [, string $password ] ) : bool

Set the encryption method of an entry defined by its index.

Parametri

index

Index of the entry.

method

The encryption method defined by one of the ZipArchive::EM_ constants.

password

Optional password, default used when missing.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și