CairoPattern::status

cairo_status

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoPattern::status -- cairo_statusThe status purpose

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public CairoPattern::status ( void ) : int

Yordamsal kullanım:

cairo_status ( CairoContext $context ) : int

Description here.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

context

Description...

Dönen Değerler

Description...

Örnekler

Örnek 1 Nesne yönelimli kullanım

<?php
/* ... */
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...

Örnek 2 Yordamsal kullanım

<?php
/* ... */
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...

Ayrıca Bakınız

  • Classname::Method()