Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

COM sabitleri
Sabit Değer Açıklama Ek Bilgi
CLSCTX_INPROC_SERVER (integer) 1 Bu sınıfı oluşturan ve yöneten kod; sınıf bağlamının belirtildiği işlevi çağıran süreçle aynı kimlikte çalışan bir DLL'dir.  
CLSCTX_INPROC_HANDLER (integer) 2 Bu sınıfı oluşturan ve yöneten kod; istemcinin sürecinde çalışan bir DLL olup, sınıfın örneklerine uzaktan erişildiğinde sınıfın istemci tarafı yapılarını gerçekler.  
CLSCTX_LOCAL_SERVER (integer) 4 Bu sınıfı oluşturan ve yöneten EXE kod; aynı makinede çalışır fakat ayrı bir süreç alanına yüklenir.  
CLSCTX_REMOTE_SERVER (integer) 16 Uzak bir bağlam. Bu sınıfı oluşturan ve yöneten kod farklı bir bilgisayarda çalışır.  
CLSCTX_SERVER (integer) 21 Süreç içi, yerel ya da uzaktaki sunucu kodunu belirtir. CLSCTX_INPROC_SERVER, CLSCTX_LOCAL_SERVER ve CLSCTX_REMOTE_SERVER sabitlerinin VEYAlanmasının sonucudur.  
CLSCTX_ALL (integer) 23 Tüm sınıf bağlamlarını belirtir. CLSCTX_INPROC_HANDLER ve CLSCTX_SERVER sabitlerinin VEYAlanmasının sonucudur.  
VT_NULL (integer) 1 NULL gösterici başvurusu.  
VT_EMPTY (integer) 0 VT_EMPTY türünde bir özellikle ilişkili hiçbir veri yoktur, dolayısıyla değerin boyutu sıfırdır.  
VT_UI1 (integer) 17 Tek baytlık işaretsiz tamsayı değer.  
VT_I2 (integer) 2 İki baytlık işaretli tamsayı değer.  
VT_I4 (integer) 3 Dört baytlık işaretli tamsayı değer.  
VT_R4 (integer) 4 32 bitlik IEEE kayan noktalı değer.  
VT_R8 (integer) 5 64 bitlik IEEE kayan noktalı değer.  
VT_BOOL (integer) 11 İkil değer.  
VT_ERROR (integer) 10 Hata kodu olup hata ile ilgili durum kodunu içerir.  
VT_CY (integer) 6 8 baytlık ikinin tamamlayıcısı tamsayı (10,000'e ölçekli).  
VT_DATE (integer) 7 31 Aralık 1899'dan beri geçen günlerin sayısını gösteren 64 bitlik kayan noktalı bir sayı. Örneğin, 1 Ocak 1900 için 2.0, 2 Ocak 1900 için 3.0 gibi). VT_R8 ile aynı gösterimde saklanır.  
VT_BSTR (integer) 8 NULL sonlandırmalı bir Unicode dizge için gösterici.  
VT_DECIMAL (integer) 14 Onluk tabanda bir yapı.  
VT_UNKNOWN (integer) 13 IUnknown arayüzünü gerçekleyen bir nesnenin göstericisi.  
VT_DISPATCH (integer) 9 Belirtilen nesnenin götericisine gösterici.  
VT_VARIANT (integer) 12 Tür ismi ile öncelenmiş olarak ilgili değer. VT_VARIANT sadece VT_BYREF ile kullanılabilir.  
VT_I1 (integer) 16 Bir baytlık işaretli tamsayı.  
VT_UI2 (integer) 18 2 baytlık işaretsiz tamsayı.  
VT_UI4 (integer) 19 4 baytlık işaretsiz tamsayı.  
VT_INT (integer) 22 4 baytlık işaretli tamsayı (VT_I4 ile eşdeğer).  
VT_UINT (integer) 23 4 baytlık işaretsiz tamsayı. (VT_UI4 ile eşdeğer).  
VT_ARRAY (integer) 8192 Tür belirteci ile VT_ARRAY VEYAlanırsa sonuç bir SAFEARRAY göstericisi olur. VT_ARRAY sadece şu veri türleri ile VEYAlanabilir: VT_I1, VT_UI1, VT_I2, VT_UI2, VT_I4, VT_UI4, VT_INT, VT_UINT, VT_R4, VT_R8, VT_BOOL, VT_DECIMAL, VT_ERROR, VT_CY, VT_DATE, VT_BSTR, VT_DISPATCH, VT_UNKNOWN ve VT_VARIANT.  
VT_BYREF (integer) 16384 Tür belirteci ile VT_BYREFVEYAlanırsa sonuç bir başvurudur. Başvuru türleri, C++'daki başvuru türlerine benzer şekilde veriye bir başvuru olarak yorumlanır.  
CP_ACP (integer) 0 ANSI kod sayfasına öntanımlıdır.  
CP_MACCP (integer) 2 Macintosh kod sayfası.  
CP_OEMCP (integer) 1 OEM kod sayfasına öntanımlıdır.  
CP_UTF7 (integer) 65000 Unicode (UTF-7).  
CP_UTF8 (integer) 65001 Unicode (UTF-8).  
CP_SYMBOL (integer) 42 SEMBOL çevirileri.  
CP_THREAD_ACP (integer) 3 Geçerli evrenin ANSI kod sayfası.  
VARCMP_LT (integer) 0 Sol bayt dizgesi, sağ bayt dizgesinden küçüktür.  
VARCMP_EQ (integer) 1 İki terim eşittir.  
VARCMP_GT (integer) 2 Sol bayt dizgesi, sağ bayt dizgesinden büyüktür.  
VARCMP_NULL (integer) 3 Her ifade NULL'dur.  
NORM_IGNORECASE (integer) 1 Harf büyüküğüne duyarlığı yoksay.  
NORM_IGNORENONSPACE (integer) 2 Boşluk olmayan karakterleri yoksay.  
NORM_IGNORESYMBOLS (integer) 4 Sembolleri yoksay.  
NORM_IGNOREWIDTH (integer) 131072 Dizge uzunluğunu yoksay.  
NORM_IGNOREKANATYPE (integer) 65536 Kana türünü yoksay.  
NORM_IGNOREKASHIDA (integer) 262144 Arapça kaşida karakterleri yoksay. Kullanılabilirliği altında çalıştığı kütüphaneye bağlıdır.
DISP_E_DIVBYZERO (integer) -2147352558 Sıfırla bölme hatasını belirten dönen bir hata.  
DISP_E_OVERFLOW (integer) -2147352566 Bir değerin beklenen gösterimine zorlanamadığını belirten bir hata.  
MK_E_UNAVAILABLE (integer) -2147221021 iMoniker COM durum kodu; işlev çağrısının, kullanılamaması nedeniyle başarısız olduğu hatalarda döner.