break

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

break deyimi, for, foreach, while, do-while ve switch yapılarının çalışmasını sonlandırmak için kullanılır.

break deyiminde istenirse bir sayısal ifade belirtilebilir. Bu sayı iç içe yapılardan içten dışa kaç yapının aynı anda durdurulacağını belirler. Öntanımlı değer 1 olup sadece ilk yapının çalışması sonlandırılır.

<?php
$arr 
= array('sıfır''bir''iki''üç''dur''dört''beş');
foreach (
$arr as $val) {
    if (
$val == 'dur') {
        break;    
/* Burada 'break 1;' de yazabilirsiniz. */
    
}
    echo 
"$val<br />\n";
}

/* Sayısal değer kullanımı. */

$i 0;
while (++
$i) {
    switch (
$i) {
    case 
5:
        echo 
"5'de<br />\n";
        break 
1;  /* Yalnızca switch'ten çıkar. */
    
case 10:
        echo 
"10'da; çıkılıyor<br />\n";
        break 
2;  /* switch ve while'dan aynı anda çıkılır. */
    
default:
        break;
    }
}
?>

break ile ilgili değişiklikler
Sürüm: Açıklama
7.0.0 switch veya bir döngü dışındaki break deyimleri artık derleme sırasında saptanmakta ve bir E_COMPILE_ERROR çıktılanmaktadır, evvelce çalışma anında saptanırdı.
5.4.0 break 0; artık geçersiz. Önceki sürümlerde break 1; ile aynı kabul edilirdi.
5.4.0 Sayı yerine değişken aktarımı kaldırıldı. (örn, $num = 2; break $num;)