do-while

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

do-while döngüsü, while döngüsüne çok benzer; farkı, doğrulama ifadesinin her yinelemenin başında değil sonunda değerlendiriliyor olmasıdır. while döngüsü ile temek farklılık, do-while kullanıldığında ilk yinelemenin daima yapılıyor olmasıdır (ifadenin doğruluğuna yalnızca yinelemenin sonunda bakılır); halbuki while döngüsünde, ifadenin doğruluğuna her yinelemenin öncesinde bakılmakta ve ifadenin sonucu doğru değilse yineleme hiç başlatılmadan döngü sonlandırılmaktadır.

do-while döngüsü için yalnızca tek bir sözdizimi mevcuttur:

<?php
$i 
0;
do {
    echo 
$i;
} while (
$i 0);
?>

Yukarıdaki döngü tam olarak bir defa çalışacaktır, ilk tekrardan sonra ifadenin doğruluğuna bakıldığında FALSE değerini verecek ($i sıfırdan büyük değildir) ve döngünün çalışması sonlanacaktır.

<?php
do {
    if (
$i 5) {
        echo 
"i yeterince büyük değil";
        break;
    }
    
$i *= $çarpan;
    if (
$i $alt_sınır) {
        break;
    }
   echo 
"i uygun";

    
/* i değerini işle */

} while (0);
?>

Burada neler olup bittiğini anlamadıysanız endişelenmeyin. Bu 'özelliği' kullanmadan da oldukça gelişmiş ve güçlü uygulamalar geliştirebilirsiniz. PHP 5.3.0'dan beri bu özelliğin yerine goto kullanılabilmektedir.