Telif Hakkı

Copyright © 1997 - 2019 PHP Belgelendirme Grubu. Bu belge, sadece Creative Commons Attribution lisansının 3.0 veya sonraki sürümlerinin koşullarına bağlı kalınarak dağıtılabilir. Creative Commons Attribution lisansının 3.0 sürümü bu kılavuzla birlikte dağıtılmaktadır. Şu anki son sürümü » http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ adresinden temin edilebilir.

Bu belgenin kısmen veya tamamen, değiştirilerek veya aynen yayınlanması veya dağıtılması ile ilgileniyorsanız ve bu konuda sorularınız varsa, lütfen » [email protected] adresinden telif hakkı sahiplerine yazınız. Bu adres içeriği halka açık olarak arşivlenen bir eposta listesine aittir.