DirectoryIterator::getFilename

(PHP 5, PHP 7)

DirectoryIterator::getFilenameReturn file name of current DirectoryIterator item

Açıklama

public DirectoryIterator::getFilename ( void ) : string

Get the file name of the current DirectoryIterator item.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the file name of the current DirectoryIterator item.

Örnekler

Örnek 1 A DirectoryIterator::getFilename() example

This example will list the contents of the directory containing the script.

<?php
$dir 
= new DirectoryIterator(dirname(__FILE__));
foreach (
$dir as $fileinfo) {
    echo 
$fileinfo->getFilename() . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

.
..
apple.jpg
banana.jpg
index.php
pear.jpg

Ayrıca Bakınız