Gereksinimler

Bu eklenti PHP'nin libxml eklentsini gerektirir. Bu, libxml öntanımlı olarak etkin olduğundan bu örtük olarak sağlansa da derlemme sırasında ayrıca bir --enable-libxml gerektiği anlamına gelir.