Öntanımlı Sabitler

Bu eklentinin tanımlanmış sabitleri yoktur.

Most constants are moved to Ev singleton class.