Giriş/Çıkış Akımları

Kabuk ortamında G/Ç akımları ile kolay çalışmak için şu sabitler tanımlanmıştır:

CLI'ye özel Sabitler
Sabit Açıklama
STDIN

stdin'e açılmış bir akımdır. Aşağıdaki örnek akımı açıp geleni kaydeder:

<?php

$stdin 
fopen('php://stdin''r');

?>
Eğer stdin'den tek satır okumak istenirse şu kullanılabilir:
<?php
$line 
trim(fgets(STDIN));     //  STDIN'den bir satır okur
fscanf(STDIN"%d\n"$number); // STDIN'den sayı okur
?>

STDOUT

stdout'a açılmış bir akımdır. Aşağıdaki örnek akımı açıp gideni kaydeder:

<?php

$stdout 
fopen('php://stdout''w');

?>

STDERR

stderr'e açılmış bir akımdır. Aşağıdaki örnek akımı açıp çıktıyı kaydeder:

<?php

$stderr 
fopen('php://stderr''w');

?>

Yukarıda verilene göre, örneğin stderr için bir akım açmanız gerekmez, ancak akım kaynağı yerine sabit kullanabilirsiniz:

php -r 'fwrite(STDERR, "stderr\n");'
Betik sonlandığında PHP özdevinimli olarak akımları kapattığı için sizin ayrıca kapatmanız gerekmez.

Bilginize:

Bu sabitler, PHP betiğinin stdin'den okunması halinde mevcut değildir.