apache_getenv

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

apache_getenvBir Apache ortam değişkeninin değerini döndürür

Açıklama

apache_getenv ( string $değişken [, bool $tepe_seviye = FALSE ] ) : string

değişken değiştirgesiyle belirtilen Apache ortam değişkenini döndürür.

Bu işlev için Apache 2 gerekir. Aksi halde tanımsızdır.

Değiştirgeler

değişken

Apache ortam değişkeni

tepe_seviye

Tüm Apache katmanlarında kullanılabilen tepe seviye değişkenin alınıp alınmayacağını belirler.

Dönen Değerler

Başarı halinde Apache ortam değişkeninin değeri, aksi halde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - apache_getenv() örneği

Aşağıdaki örnek bir Apache ortam değişkeni olan SERVER_ADDR değişkeninin değerinin nasıl alınacağını göstermektedir.

<?php
$ret 
apache_getenv("SERVER_ADDR");
echo 
$ret;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

42.24.42.240

Ayrıca Bakınız