curl_multi_info_read

(PHP 5, PHP 7)

curl_multi_info_readGeçerli oturum hakkında bilgi döndürür

Açıklama

curl_multi_info_read ( resource $cct [, int &$iletiler = NULL ] ) : array

Çoklu tanıtıcıyı aktarımlardan dönen bilgi veya iletiler bakımından sorgular. İletiler aktarımdaki veya aktarım tamamlandığı andaki bir hata kodu gibi bir bilgi içerebilir.

Bu işleve yapılan her yeni çağrı FALSE dönmedikçe yeni bir sonuç döndürür. FALSE alınacak bilgi kalmadığı anlamına gelir. iletiler değiştirgesi işlev çağrısından sonra kalan iletilerin sayısını içerir.

Uyarı

Dönen özkaynağın gösterdiği veri curl_multi_remove_handle() çağrılana kadar yaşamaz.

Değiştirgeler

cct

curl_multi_init() işlevinden dönen çoklu cURL tanıtıcısı.

iletiler

Kuyrukta bekleyen iletilerin sayısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda ileti için bir ilişkili dizi yoksa FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.0 iletiler değiştirgesi eklendi.

Ayrıca Bakınız