curl_version

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

curl_versioncURL sürüm bilgilerini döndürür

Açıklama

curl_version ([ int $dönem = CURLVERSION_NOW ] ) : array

cURL sürümü hakkında bilgi döndürür.

Değiştirgeler

dönem

Dönen Değerler

Aşağıdaki elemanları içeren bir ilişkisel dizi döner:

Anahtar ismi Değer açıklaması
version_number 24 bitlik cURL sürüm numarası
version Bir dizge olarak cURL sürüm numarası
ssl_version_number 24 bitlik OpenSSL sürüm numarası
ssl_version Bir dizge olarak OpenSSL sürüm numarası
libz_version Bir dizge olarak zlib sürüm numarası
host cURL'nin kurulu olduğu konut hakkında bilgi
age  
features CURL_VERSION_XXX sabitlerinden oluşan bir bit maskesi
protocols cURL tarafından desteklenen protokol isimlerini içeren bir dizi

Örnekler

Örnek 1 - curl_version() örneği

Bu örnekte, curl_version() ile döndürülen 'features' bit maskesini kullanarak mevcut cURL kurulumuyla hangi özelliklerin kullanılabileceğine bakılmaktadır.

<?php
// cURL sürüm dizisini alalım
$sürüm curl_version();

// cURL kurulumundaki özellikleri
// bu bit maskesinden öğreneceğiz
$bitmaskesi = Array(
            
'CURL_VERSION_IPV6',
            
'URL_VERSION_KERBEROS4',
            
'CURL_VERSION_SSL',
            
'CURL_VERSION_LIBZ'
            
);


foreach(
$bitmaskesi as $özellik)
{
    echo 
$özellik . ($sürüm['features'] & constant($özellik) ?
                   
' kullanılabilir' ' kullanılamaz');
    echo 
PHP_EOL;
}
?>