date_default_timezone_set

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

date_default_timezone_set Betik içerisindeki tüm tarih/zaman işlevleri tarafından kullanılan öntanımlı zaman dilimini ayarlar

Açıklama

date_default_timezone_set ( string $zamandilimi_belirteci ) : bool

date_default_timezone_set() işlevi, tüm tarih/zaman işlevleri tarafından kullanılan öntanımlı zaman dilimini ayarlar.

Bilginize:

PHP 5.1.0 sürümünden beri (tarih/zaman işlevleri yeniden yazıldığından beri), bir tarih/zaman işlevinin her çağrılışında, eğer zaman dilimi geçerli değilse bir E_NOTICE, eğer sistem ayarları ya da TZ ortam değişkeni kullanılıyorsa bir E_WARNING iletisi üretilmektedir.

Öntanımlı zaman dilimini ayarlamak için, bu işlevi betiğinizde kullanmak yerine, INI ayarlarındaki date.timezone yönergesini de kullanabilirsiniz.

Değiştirgeler

zamandilimi_belirteci

Zaman dilimi belirteci, UTC ya da Europe/Istanbul gibi bir değer olabilir. Geçerli belirteçlerin listesi Desteklenen Zaman Dilimlerinin Listesi bölümünde bulunmaktadır.

Dönen Değerler

Bu işlev zamandilimi_belirteci geçersizse FALSE, aksi takdirde TRUE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Öntanımlı zaman dilimini almak

<?php
date_default_timezone_set
('Europe/Istanbul');

$betik_zd date_default_timezone_get();

if (
strcmp($betik_zdini_get('date.timezone'))){
    echo 
'Betik zaman dilimi ini dosyasında belirtilenden farklı.';
} else {
    echo 
'Betik zaman dilimi ini dosyasında belirtilenle aynı.';
}
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Artık E_STRICT yerine E_WARNING oluşuyor.
5.1.2 İşlev, zamandilimi_belirteci değiştirgesini kullanmaya başladı.

Ayrıca Bakınız