dbase_close

(PHP 5 < 5.3.0, dbase 5, dbase 7)

dbase_closeCloses a database

Açıklama

dbase_close ( resource $dbase_identifier ) : bool

Closes the given database link identifier.

Değiştirgeler

dbase_identifier

The database link identifier, returned by dbase_open() or dbase_create().

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
dbase 7.0.0 dbase_identifier is now a resource instead of an int.

Örnekler

Örnek 1 Closing a dBase database file

<?php

// open in read-only mode
$db dbase_open('/tmp/test.dbf'0);

if (
$db) {
  
// read some data ..
  
  
dbase_close($db);
}

?>

Ayrıca Bakınız