event_base_reinit

(PECL libevent >= 0.1.0)

event_base_reinitReinitialize the event base after a fork

Açıklama

event_base_reinit ( resource $event_base ) : bool

Some event mechanisms do not survive across fork. The event_base needs to be reinitialized with this function.

Değiştirgeler

event_base

Valid event base resource that needs to be re-initialized.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.