exif_imagetype

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

exif_imagetypeBir resmin türünü saptar

Açıklama

exif_imagetype ( string $dosya ) : int

exif_imagetype() işlevi bir resmin ilk baytlarındaki dosya imzasını okur.

exif_imagetype() işlevi, desteklenmeyen dosya türlerini diğer exif işlevlerinde kullanmaktan kaçınabilmek için veya tarayıcının belli bir resim türünü gösterip göstermeyeceğini saptamak için $_SERVER['HTTP_ACCEPT'] ile birlikte kullanmak üzere tasarlanmıştır.

Değiştirgeler

dosya
İçerdiği resim türü saptanacak dosya.

Dönen Değerler

Doğru imza bulunduğu takdirde uygun sabitin değeri döndürülür, aksi takdirde FALSE döner. Dönüş değeri getimagesize() ile aynıdır fakat exif_imagetype() daha hızlıdır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.2 JPC, JP2, JPX, JB2, XBM ve WBMP desteği eklendi.
4.3.0 SWC desteği eklendi.

Öntanımlı Sabitler

exif_imagetype() dönüş değeri olarak şu sabitler tanımlıdır:

Resim türü Sabitleri
Değr Sabit
1 IMAGETYPE_GIF
2 IMAGETYPE_JPEG
3 IMAGETYPE_PNG
4 IMAGETYPE_SWF
5 IMAGETYPE_PSD
6 IMAGETYPE_BMP
7 IMAGETYPE_TIFF_II (intel bayt sıralaması)
8 IMAGETYPE_TIFF_MM (motorola bayt sıralaması)
9 IMAGETYPE_JPC
10 IMAGETYPE_JP2
11 IMAGETYPE_JPX
12 IMAGETYPE_JB2
13 IMAGETYPE_SWC
14 IMAGETYPE_IFF
15 IMAGETYPE_WBMP
16 IMAGETYPE_XBM

Örnekler

Örnek 1 - exif_imagetype() örneği

<?php
if (exif_imagetype('image.gif') != IMAGETYPE_GIF) {
    echo 
'Bu bir GIF değil.';
}
?>

Ayrıca Bakınız