exif_thumbnail

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

exif_thumbnailBir TIFF veya JPEG resminin içinde gömülü küçük örneği döndürür

Açıklama

exif_thumbnail ( string $dosya [, int &$genişlik [, int &$yükseklik [, int &$resim_türü ]]] ) : string

exif_thumbnail() işlevi bir TIFF veya JPEG resminin içinde gömülü küçük örneği döndürür.

Resimlerin küçük örneklerini bu işlev ile göndermek isterseniz MIME türü bilgisini header() işlevini kullanarak göndermeniz gerekir.

exif_thumbnail() bir resim oluşturamaz ama boyutlarını belirleyebilir. Bu durumda dönen değer FALSE olur fakat genişlik ve yükseklik tanımlanmış olur.

Değiştirgeler

dosya

Okunacak resim dosyasının ismi Bu resmin içinde küçük bir örneği gömülü olmalıdır.

genişlik

Döndürülecek küçük örneğin genişliği.

height

Döndürülecek küçük örneğin yüksekliği.

resim_türü

Döndürülecek küçük örneğin resim türü. TIFF veya JPEG olabilir.

Dönen Değerler

Gömülü bir resim örneği yoksa FALSE, aksi takdirde gömülü küçük örneği döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 Belirtilmesi isteğe bağlı genişlik, yükseklikve resim_türü değiştirgeleri eklendi.
4.3.0 TIFF biçemli resim örnekleri döndürülebilir oldu.

Örnekler

Örnek 1 - exif_thumbnail() örneği

<?php
if (array_key_exists('file'$_REQUEST)) {
    
$image exif_thumbnail($_REQUEST['file'], $width$height$type);
} else {
    
$image false;
}
if (
$image!==false) {
    
header('Content-type: ' .image_type_to_mime_type($type));
    echo 
$image;
    exit;
} else {
    
// Resmin örneği yoksa, hataları burada ele alacağız
    
echo 'Resmin içinde küçük bir örneği yok';
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • exif_read_data() - Bir JPEG veya TIFF resminden EXIF başlıklarını okur
  • image_type_to_mime_type() - getimagesize, exif_read_data, exif_thumbnail, exif_imagetype ile döndürülen resim türü ile ilgili MIME türünü döndürür