fbsql_select_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_select_dbSelect a FrontBase database

Açıklama

fbsql_select_db ([ string $database_name [, resource $link_identifier ]] ) : bool

Sets the current active database on the given link identifier.

The client contacts FBExec to obtain the port number to use for the connection to the database. If the database name is a number the system will use that as a port number and it will not ask FBExec for the port number. The FrontBase server can be stared as FRontBase -FBExec=No -port=<port number> <database name>.

Every subsequent call to fbsql_query() will be made on the active database.

Değiştirgeler

database_name

The name of the database to be selected.

If the database is protected with a database password, the you must call fbsql_database_password() before selecting the database.

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız