fbsql_set_transaction

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

fbsql_set_transactionSet the transaction locking and isolation

Açıklama

fbsql_set_transaction ( resource $link_identifier , int $locking , int $isolation ) : void

Sets the transaction locking and isolation.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

locking

The type of locking to be set. It can be one of the following constants: FBSQL_LOCK_DEFERRED, FBSQL_LOCK_OPTIMISTIC, or FBSQL_LOCK_PESSIMISTIC.

isolation

The type of isolation to be set. It can be one of the following constants: FBSQL_ISO_READ_UNCOMMITTED, FBSQL_ISO_READ_COMMITTED, FBSQL_ISO_REPEATABLE_READ, FBSQL_ISO_SERIALIZABLE, or FBSQL_ISO_VERSIONED.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.