fbsql_stop_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_stop_dbStop a database on local or remote server

Açıklama

fbsql_stop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] ) : bool

Stops a database on local or remote server.

Değiştirgeler

database_name

The database name.

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız