iconv

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

iconvDizgenin karakter kodlamasını dönüştürür

Açıklama

iconv ( string $kodlamadan , string $kodlamaya , string $dizge ) : string

dizge dizgesinin karakter kodlamasını kodlamadan kodlamaya çevirir.

Değiştirgeler

kodlamadan

Girdi karakter kümesi.

kodlamaya

Çıktı karakter kümesi.

Çıktı karakter kümesinin sonuna //TRANSLIT dizgesini eklerseniz, bu karakter kümesinde gösterilemeyen bir karaktere rastlanırsa bu karakterin yerine görünüş bakımından benzer bir karakter yerleştirilir. //IGNORE dizgesini eklerseniz, çıktı kararakter kümesinde gösterilemeyen bir karakter saptandığında karakter yoksayılır. Bunların hiçbiri yapılmazsa, dönüşüm ilk kuraldışı karakterde durdurulur ve bir E_NOTICE üretilir.

dizge

Dönüştürülecek dizge.

Dönen Değerler

Dönüşüm başarılı olursa dönüştürülen dizge, aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - iconv() örneği

<?php
$text 
"Bu bir Euro simgesidir: '€'.";

echo 
'Original : '$textPHP_EOL;
echo 
'TRANSLIT : 'iconv("UTF-8""ISO-8859-1//TRANSLIT"$text), PHP_EOL;
echo 
'IGNORE   : 'iconv("UTF-8""ISO-8859-1//IGNORE"$text), PHP_EOL;
echo 
'Plain    : 'iconv("UTF-8""ISO-8859-1"$text), PHP_EOL;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Original : Bu bir Euro simgesidir: '€'.
TRANSLIT : Bu bir Euro simgesidir: 'EUR'.
IGNORE   : Bu bir Euro simgesidir: ''.
Plain    :
Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in .\iconv-example.php on line 7
This is the Euro symbol '