idn_to_ascii

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.2, PECL idn >= 0.1)

idn_to_asciiAlan adını IDNA ASCII biçimine dönüştürür

Açıklama

Procedural style

idn_to_ascii ( string $alan [, int $seçenekler ] ) : string

Evrenkodlu alan adını IDNA ASCII kodlu alan adına dönüştürür.

Değiştirgeler

alan

Dönüştürülecek alan adı. PHP5'te UTF-8 kodlu olmalıdır.

seçenekler

IDNA_* sabitlerinden oluşan dönüşüm seçenekleri.

Dönen Değerler

ASCII uyumlu kodlanmış alan adı.

Örnekler

Örnek 1 - idn_to_ascii() örneği

<?php

echo idn_to_ascii('täst.de');

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

xn--tst-qla.de

Ayrıca Bakınız

  • idn_to_unicode()