image_type_to_extension

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

image_type_to_extensionResim türü ile ilgili dosya uzantısını döndürür

Açıklama

image_type_to_extension ( int $resimtürü [, bool $noktalı ] ) : string

IMAGETYPE_XXX sabiti ile ilgili dosya uzantısını döndürür.

Değiştirgeler

resimtürü

IMAGETYPE_XXX sabitlerinden biri.

notkalı

Uzantıya bir nokta eklenip eklenmeyeceği belirtilir. TRUE öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen resim türü ile ilgili dosya uzantısını bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - image_type_to_extension() örneği

<?php
// Boş bir resim oluşturalım
$resim imagecreatetruecolor(100100);

// Resmi kaydedelim
imagepng($resim'./dnm' image_type_to_extension(IMAGETYPE_PNG));
imagedestroy($resim);
?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlev için GD resim kütüphanesi gerekli değildir.