imageloadfont

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imageloadfontYeni bir bit eşlemli yazı tipi yükler

Açıklama

imageloadfont ( string $dosya ) : int

imageloadfont() işlevi bir kullanıcı tanımlı biteşlemli yazı tipini yükler ve onun için bir tanıtıcı ile döner.

Değiştirgeler

dosya

İkil ve mimariye bağımlı biçemde yazı tipi dosyası. Yani, yazı tipi dosyalarını PHP'nin çalıştığı makine ile aynı işlemciye (CPU) sahip bir makinede üretmiş olmalısınız.

Yazı tipi dosyası biçemleri
bayt konumu C veri türü açıklama
0-3 int Yazı tipindeki karakterlerin sayısı.
4-7 int Yazı tipindeki ilk karakterin değeri (çoğunlukla boşluk karakterinin kodu olan 32'dir).
8-11 int Her karakterin piksel olarak genişliği
12-15 int Her karakterin piksel olarak yüksekliği
16- char Karakter verisini içeren dizi; bir karakterin her pikseli için bir bayt olmak üzere toplam (karakter_sayısı * genişlik * yükseklik) bayt içerir.

Dönen Değerler

Yerleşik yazı tipleri ile karışmaması için daima 5'ten büyük bir yazı tipi tanıtıcısı ile döner. Bir hata oluşursa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imageloadfont() örneği

<?php
// Yeni bir resim taslağı oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(5020);
$black imagecolorallocate($im000);
$white imagecolorallocate($im255255255);

// Artalan rengi beyaz olsun
imagefilledrectangle($im004919$white);

// gd yazı tipini yükleyip 'Hello' yazalım
$font imageloadfont('./04b.gdf');
imagestring($im$font00'Hello'$black);

// Resmi tarayıcıya gönderelim
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Ayrıca Bakınız