ImagickPixelIterator::clear

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::clearPiksel yineleyici ile ilişkili özkaynakları temizler

Açıklama

ImagickPixelIterator::clear ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Piksel yineleyiciyi ilk oluşturulduğu duruma getirir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.