ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRowÖnceki satırı döndürür

Açıklama

ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRow ( void ) : array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Önceki satırı piksel yineleyicideki piksel kalemlerinden oluşan bir dizi olarak döndürür.

Dönen Değerler

Önceki satırı ImagickPixel nesnelerinden oluşan bir dizi olarak döndürür. Bir hata durumunda bir ImagickPixelIteratorException istisnası oluşur.