ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIteratorYeni bir bölgesel piksel yineleyicisi döndürür

Açıklama

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator ( Imagick $kalem , int $x , int $y , int $sütun_sayısı , int $satır_sayısı ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yeni bir bölgesel piksel yineleyicisi döndürür.

Değiştirgeler

kalem

x

y

sütun_sayısı

satır_sayısı

Dönen Değerler

Başarılı olursa yeni bir ImagickPixelIterator nesnesi, aksi takdirde bir ImagickPixelIteratorException istisnası oluşur.