imap_body

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_bodyİleti gövdesini okur

Açıklama

imap_body ( resource $imap_akımı , int $iletinum [, int $seçenekler = 0 ] ) : string

iletinum ile belirtilen iletinin gövdesini döndürür.

imap_body() işlevi ileti gövdesinin bire bir kopyasını döndürür. Çok parçalı MIME kodlu bir iletiden tek bir parçayı elde etmek için önce yapı imap_fetchstructure() ile incelenmeli sonra da gövdeden istenen bölüm imap_fetchbody()ile çıkarılmalıdır.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

iletinum

İleti numarası.

seçenekler

Şunlardan gerekenleri içeren bir bit maskesidir:

  • FT_UID - iletinum bir eşsiz kimliktir.
  • FT_PEEK - \Seen imi tanımlıysa bir daha tanımlanmaz.
  • FT_INTERNAL -CRLF ile meşrulaştırılmamış olarak dizgeyi dahili biçemde döndürür.

Dönen Değerler

Belirtilen iletinin gövdesi bir dizge olarak döner.