imap_createmailbox

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_createmailboxYeni bir posta kutusu oluşturur

Açıklama

imap_createmailbox ( resource $imap_akımı , string $pk ) : bool

pk ile belirtilen posta kutusunu oluşturur.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

pk

Posta kutusu ismi; daha fazla bilgi için imap_open() işlevine bakınız. Uluslararası karakterler içeren posta kutusu isimleri imap_utf7_encode() ile kodlanmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_createmailbox() örneği

<?php
$mbox 
imap_open("{imap.example.org}""username""password"OP_HALFOPEN)
     or die(
"bağlanılamadı: " imap_last_error());

$name1 "phpnewbox";
$name2 imap_utf7_encode("phpnewböx");

$newname $name1;

echo 
"Yeni posta kutusu: '$name1'<br />\n";

// Gelen kutusunda önce "phptestbox" adında yeni bir posta kutusu
// oluşturacağız. Oluşturduktan sonra durumuna bakacağız ve son olarak
// gelen kutusunu ilk haline getirmek için yeni posta kutusunu sileceğiz.

if (@imap_createmailbox($mboximap_utf7_encode("{imap.example.org}INBOX.$newname"))) {
  
$status = @imap_status($mbox"{imap.example.org}INBOX.$newname"SA_ALL);
  if (
$status) {
      echo 
"Yeni posta kutusu '$name1' ile ilgili durum:<br />\n";
      echo 
"İleti sayısı:         " $status->messages    "<br />\n";
      echo 
"Son gelen sayısı:     " $status->recent      "<br />\n";
      echo 
"Okunmamış sayısı:     " $status->unseen      "<br />\n";
      echo 
"Sonraki eşsiz kimlik: " $status->uidnext     "<br />\n";
      echo 
"Kimlik doğrulaması:   " $status->uidvalidity "<br />\n";

    if (
imap_renamemailbox($mbox"{imap.example.org}INBOX.$newname",
        
"{imap.example.org}INBOX.$name2")) {
      echo 
"Yeni posta kutusunun ismi '$name1' iken '$name2' yapıldı<br />\n";
        
$newname $name2;
    } else {
        echo 
"imap_renamemailbox başarısız oldu: " .
          
imap_last_error() . "<br />\n";
    }
  } else {
      echo 
"Yeni posta kutusunun durumuna bakılırken bir hata oluştu: " .
        
imap_last_error() . "<br />\n";
  }

  if (@
imap_deletemailbox($mbox"{imap.example.org}INBOX.$newname")) {
      echo 
"Yeni posta kutusu silindi.<br />\n";
  } else {
      echo 
"Yeni posta kutusu için imap_deletemailbox başarısız oldu: " .
          
implode("<br />\n"imap_errors()) . "<br />\n";
  }

} else {
    echo 
"Yeni posta kutusu oluşturulamadı: " .
        
implode("<br />\n"imap_errors()) . "<br />\n";
}

imap_close($mbox);
?>

Ayrıca Bakınız