imap_headerinfo

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_headerinfoBelirtilen iletinin başlığını okur

Açıklama

imap_headerinfo ( resource $imap_akımı , int $iletinum [, int $uzunluk = 0 [, int $konu_uzunluğu = 0 [, string $öntanımlı_konak = NULL ]]] ) : object

İleti numarası belirtilen iletinin başlıklarını okuyup elde ettiği bilgiyi bir nesne içinde döndürür.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

iletinum

İleti numarası.

uzunluk

fetchfrom özelliği için karakter sayısı. Sıfır veya daha büyük bir tamsayı olmalıdır.

konu_uzunluğu

fetchsubject özelliği için karakter sayısı. Sıfır veya daha büyük bir tamsayı olmalıdır.

öntanımlı_konak

Dönen Değerler

Aşağıdaki özelliklere sahip bir nesne döner:

 • toaddress - to: satırının tamamı, en fazla 1024 karakter.
 • to - To: satırındaki nesnelerden oluşan bir dizi. Nesneler şu özelliklere sahiptir: personal, adl, mailbox ve host.
 • fromaddress - from: satırının tamamı, en fazla 1024 karakter.
 • from - From: satırındaki nesnelerden oluşan bir dizi. Nesneler şu özelliklere sahiptir: personal, adl, mailbox ve host.
 • ccaddress - cc: satırının tamamı, en fazla 1024 karakter.
 • cc - Cc: satırındaki nesnelerden oluşan bir dizi. Nesneler şu özelliklere sahiptir: personal, adl, mailbox ve host.
 • bccaddress - bcc: satırının tamamı, en fazla 1024 karakter.
 • bcc - Bcc: satırındaki nesnelerden oluşan bir dizi. Nesneler şu özelliklere sahiptir: personal, adl, mailbox ve host.
 • reply_toaddress - Reply-To: satırının tamamı, en fazla 1024 karakter.
 • reply_to - Reply-To: satırındaki nesnelerden oluşan bir dizi. Nesneler şu özelliklere sahiptir: personal, adl, mailbox ve host.
 • senderaddress - sender: satırının tamamı, en fazla 1024 karakter.
 • sender - Sender: satırındaki nesnelerden oluşan bir dizi. Nesneler şu özelliklere sahiptir: personal, adl, mailbox ve host
 • return_pathaddress - Return-Path: satırının tamamı, en fazla 1024 karakter.
 • return_path - Return-Path: satırındaki nesnelerden oluşan bir dizi. Nesneler şu özelliklere sahiptir: personal, adl, mailbox ve host
 • remail -
 • date - Başlıklarda bulunan ileti tarihi.
 • Date - date ile aynı.
 • subject - İleti konusu
 • Subject - subject ile aynı.
 • in_reply_to -
 • message_id -
 • newsgroups -
 • followup_to -
 • references -
 • Recent - Son gelenlerdense ve okunmuşsa R, son gelenlerdense ve okunmamışsa N, son gelenlerden değilse ' '.
 • Unseen - Son gelenlerden değilse ve okunmamışsa U, okunmuş olsun ya da olmasın son gelenlerdense ' '.
 • Flagged - İmli ise F, değilse ' '.
 • Answered - Yanıtlanmışsa A, yanıtlanmamışsa ' '.
 • Deleted - Silinmişse D, silinmemişse ' '.
 • Draft - Taslaksa X, değilse ' '.
 • Msgno - İleti numarası.
 • MailDate -
 • Size - İleti uzunluğu
 • udate - Unix zamanı olarak ileti tarihi.
 • fetchfrom - uzunluk karakterlik from: satırı.
 • fetchsubject - konu_uzunluğu karakterlik subject: satırı.

Ayrıca Bakınız