include_once

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

include_once deyimi belirtilen dosyayı betiğin çalışması esnasında okur ve çalıştırır. Bu deyimin çalışma biçimi include deyimi ile benzerdir, tek farkı kendisiyle dahil edilmiş bir dosya, betiğin başka bir yerinde tekrar dahil edilmek istenirse buna izin vermemesidir. include_once TRUE döndürür.

include_once deyimi, bir betiğin çalışması esnasında aynı dosyanın bir kereden fazla dahil edilme ihtimaline karşı, bu dosyanın yalnızca bir kere dahil edileceğinden emin olunmak istenirse kullanılmalıdır. Bu sayede işlev bildirimlerinin yinelenmesi, değişkenlere tekrar değer atanması gibi sorunlar ortaya çıkmaz.

Bu işlevin nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için include belgesine bakınız.

Bilginize:

Büyük-küçük harf duyarlı olmayan işletim sistemlerinde (Windows gibi), require_once ve include_once deyimlerinin PHP 4'ten itibaren beklediğiniz sonucu üretmeyebileceğine dikkat edin.

Örnek 1 - Harf büyükyüğüne duyarsız işletim sistemlerinde include_once

<?php
include_once("a.php"); // bu a.php dosyasını include edecektir
include_once("A.php"); // bu yine a.php dosyasını include edecektir! (yalnızca PHP 4)
?>

Bu davranış PHP 5'te değişmiştir - öncelikle yol normalleştirilir, böylece örneğin, C:\PROGRA~1\A.php ile C:\Program Files\a.php aynı kabul edilir ve dosya yalnızca bir defa işlenir.