jdtojewish

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

jdtojewishJülyen Gün Sayısını, Yahudi takvimine çevirir

Açıklama

jdtojewish ( int $julyengunu [, bool $ibrani = false [, int $bicim = 0 ]] ) : string

Jülyen Gün Sayısını, Yahudi takvimine çevirir.

Değiştirgeler

julyengunu

Tamsayı olarak Jülyen Gün Sayısı

ibrani

ibrani değiştirgesi TRUE olarak ayarlanırsa, bicim değiştirgesi, İbranice çıktıyı biçimlendirmek için kullanılır.

bicim

Geçerli sabitler şunlardır: CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH, CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM, CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM.

Dönen Değerler

Dizge olarak, "ay/gün/yıl" biçiminde Yahudi takvimi tarihi

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 bicim değiştirgesi eklenmiştir.
4.3.0 ibrani değiştirgesi eklenmiştir.

Örnekler

Örnek 1 jdtojewish() örneği

<?php
echo jdtojewish(gregoriantojd(1082002), true,
       
CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM +
       
CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH);
?>

Ayrıca Bakınız

  • jewishtojd() - Yahudi takvimindeki bir tarihi, Jülyen Gün Sayısına çevirir
  • cal_from_jd() - Jülyen Gün Sayısını, istenen takvim biçimine çevirir