kadm5_chpass_principal

(PECL kadm5 >= 0.2.3)

kadm5_chpass_principalChanges the principal's password

Açıklama

kadm5_chpass_principal ( resource $handle , string $principal , string $password ) : bool

kadm5_chpass_principal() sets the new password password for the principal.

Değiştirgeler

handle

A KADM5 handle.

principal

The principal.

password

The new password.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 Example of changing principal's password

<?php

$handle 
kadm5_init_with_password("afs-1""GONICUS.LOCAL""admin/admin""password");

kadm5_chpass_principal($handle"[email protected]""newpassword");

kadm5_destroy($handle);
?>