kadm5_delete_principal

(PECL kadm5 >= 0.2.3)

kadm5_delete_principalDeletes a kerberos principal

Açıklama

kadm5_delete_principal ( resource $handle , string $principal ) : bool

Removes the principal from the Kerberos database.

Değiştirgeler

handle

A KADM5 handle.

principal

The removed principal.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 kadm5_delete_principal() example

<?php

$handle 
kadm5_init_with_password("afs-1""GONICUS.LOCAL""admin/admin""password");

kadm5_delete_principal($handle"[email protected]");

kadm5_destroy($handle);
?>

Ayrıca Bakınız