ldap_sasl_bind

(PHP 5, PHP 7)

ldap_sasl_bindBind to LDAP directory using SASL

Açıklama

ldap_sasl_bind ( resource $link [, string $binddn = NULL [, string $password = NULL [, string $sasl_mech = NULL [, string $sasl_realm = NULL [, string $sasl_authc_id = NULL [, string $sasl_authz_id = NULL [, string $props = NULL ]]]]]]] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Notlar

Bilginize: Requirement
ldap_sasl_bind() requires SASL support (sasl.h). Be sure --with-ldap-sasl is used when configuring PHP otherwise this function will be undefined.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.3 Support on Windows was added.