ldap_unbind

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ldap_unbindUnbind from LDAP directory

Açıklama

ldap_unbind ( resource $link_identifier ) : bool

Unbinds from the LDAP directory.

Değiştirgeler

link_identifier

An LDAP link identifier, returned by ldap_connect().

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız