libxml_get_errors

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

libxml_get_errorsHataları içeren bir dizi döndürür

Açıklama

libxml_get_errors ( void ) : array

Hataları içeren bir dizi döndürür.

Dönen Değerler

Tamponda bir hata oluşmuşsa LibXMLError nesnelerinden oluşan bir dizi, yoksa boş bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - libxml_get_errors() örneği

Örnekte basit bir libxml hata eylemcisinin gerçeklenişi gösterilmiştir.

<?php

libxml_use_internal_errors
(true);

$xmlstr = <<< XML
<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
<movies>
 <movie>
  <titles>PHP: Behind the Parser</title>
 </movie>
</movies>
XML;

$doc simplexml_load_string($xmlstr);
$xml explode("\n"$xmlstr);

if (!
$doc) {
    
$errors libxml_get_errors();

    foreach (
$errors as $error) {
        echo 
display_xml_error($error$xml);
    }

    
libxml_clear_errors();
}


function 
display_xml_error($error$xml)
{
    
$return  $xml[$error->line 1] . "\n";
    
$return .= str_repeat('-'$error->column) . "^\n";

    switch (
$error->level) {
        case 
LIBXML_ERR_WARNING:
            
$return .= "Uyarı $error->code: ";
            break;
         case 
LIBXML_ERR_ERROR:
            
$return .= "Hata $error->code: ";
            break;
        case 
LIBXML_ERR_FATAL:
            
$return .= "Ölümcül hata $error->code: ";
            break;
    }

    
$return .= trim($error->message) .
               
"\n  Satır: $error->line.
               
"\n  Sütun: $error->column";

    if (
$error->file) {
        
$return .= "\n  Dosya: $error->file";
    }

    return 
"$return\n\n--------------------------------------------\n\n";
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

  <titles>PHP: Behind the Parser</title>
----------------------------------------------^
Ölümcül hata 76: Opening and ending tag mismatch: titles line 4 and title
  Satır: 4
  Sütun: 46

--------------------------------------------

Ayrıca Bakınız