msg_queue_exists

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

msg_queue_existsCheck whether a message queue exists

Açıklama

msg_queue_exists ( int $key ) : bool

Checks whether the message queue key exists.

Değiştirgeler

key

Queue key.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız